Bums and Tums

Là các bài tập được thiết kế cho phần thân dưới (lower body) bao gồm đùi trước, đùi sau, mông. Với các động tác ngồi thăng băng, chuyển động theo trục lên xuống với nhịp độ và cường độ khác nhau để các bó cơ hoạt động ở mức tối cao,tăng cường sức chịu đựng

 

SHARE