Chăm sóc tay và chân

Chăm sóc đặc biệt bàn chân

Chăm sóc đặc biệt bàn chân Thời gian thực hiện: 90 phút Giá: 260.000 VNĐ

Trị liệu tay chân với Paraffin, tinh dầu và muối khoáng

Trị liệu tay chân với Paraffin, tinh dầu và muối khoáng Thời gian thực hiện: 90 phút Giá: 320.000 VNĐ

Cạo gót

Cạo gót Thời gian thực hiện: 60 phút Giá: 180.000 VNĐ

Massage chân thư giãn

Massage chân thư giãn Thời gian thực hiện: 75 phút Giá: 220.000 VNĐ