LỊCH TẬP


YOGA – DANCE FITNESS – BELLY & SEXY DANCE
SALSA & ZUMBA – AEROBIC


01 HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA, P. BẾN THÀNH, QUẬN 1, TP. HỒ CHÍ MINH
TEL: (028) 2241 8968

YOGA – DANCE FITNESS


02 ĐINH TIÊN HOÀNG, P. DA KAO,QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH
TEL:(028) 3911 5666