Tái tạo da với Collagen và máy OXY JET

Tái tạo da với Collagen và máy OXY JET

Thời gian thực hiện: 120 phút

Giá: 1.000.000 VNĐ